Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 15.05.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 15.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedmiotem posiedzenia było omówienie „Niebieskich Kart”, które wpłynęły do rozpatrzenia a także przedstawienie informacji na temat „Niebieskich Kart”, w których należy rozważyć zamknięcie procedury. W pierwszej części spotkania Pani Ewa Tremska - Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego poinformowała zgromadzonych członków Zespołu, że w okresie od 20 lutego 2018 r. do 15 maja 2018 r. odbyło się 21 posiedzeń Grup Roboczych, które zajmowały się pracą nad konkretnymi przypadkami. Na dzień 15 maja funkcjonuje 19 „Niebieskich Kart”, w tym jedna podwójnie. W przedstawionym okresie wpłynęło 7 nowych „Niebieskich Kart”, dla których odbyły się, po jednej dla każdej, Grupy Robocze. Następnie przedstawiła informacje dotyczące 7 „Niebieskich Kart”, które wpłynęły do rozpatrzenia w ostatnim kwartale oraz podała terminy posiedzeń Grup Roboczych powołanych do opracowania programu pomocowego dla rodzin, których sprawy dotyczą.

W dalszej części spotkania Sekretarz Zespołu omówiła sytuację siedmiu rodzin, w których członkowie Grup Roboczych, pracujących z konkretnymi rodzinami, zawnioskowali  o zamknięcie procedury z uwagi na zrealizowanie planu pomocowego rodzinom oraz w związku z uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu stosowania przemocy  w rodzinie lub w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowanych działań.

Decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty” we wszystkich z wyżej wymienionych spraw.

Termin następnego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ustalono na dzień 4 września 2018 r.

 

 

 

GOPS PILNIE POSZUKUJE

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach PILNIE poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Istnieje możliwość wynagrodzenia.

Bliższe informacje w siedzibie G.O.P.S. lub telefonicznie

75 64 70 810.

Andrzej Hamziuk

/Kierownik Ośrodka/

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego (nazwa programu) projektu przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Nazwa programu profilaktycznego.

    Czasookres w jakim został zrealizowany program profilaktyczny.

    Kto brał udział w programie, w tym: - dzieci, - dorośli, - wychowawcy, - nauczyciele, - rodzice, - inni.

    W jaki sposób został zrealizowany.

    Co zostało zrealizowane (treści).

    R o z l i c z e n i e   f i n a n s o w e

    Co zostało zakupione, w jakiej ilości, w jaki sposób zostało rozdysponowane: - jako nagrody dla …. – dzieci, - dorosłych, - innych (kogo) np. gra planszowa dla zdobywcy I nagrody
    w konkursie plastycznym Janka Kowalskiego; kiełbasa śląska regionalna – organizacja wspólnego ogniska dla dzieci i rodziców uczestniczących w festynie; klej polimerowy – do klejenia folii malarskiej przy organizacji konkursu plastycznego dla 20-ciorga dzieci z klas V i VI itp.

    czyli (szczegółowe) określenie związku danego zakupu z realizacją założeń danego programu profilaktycznego (złożone karty projektów).

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały faktur w celu opisania przez pracownika merytorycznego (po opisaniu faktury zostają zwrócone).

Faktury, na których widnieją niejasne zapisy w formie skrótów, bądź symboli winny posiadać wyjaśnienia np. SM 60 – gra planszowa; Volcano reactor – kij do holeja

Z ostatniej chwili

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy u osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Mysłakowice.

Przydatne linki

link - Urząd Gminy Mysłakowice

link - Przychodnia Zdrowia

link - MPIPS

link - ZUS

link - Urząd Skarbowy

Odwiedza nas

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.