Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. Zarządzeniem nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 28 lutego 2019 roku w skład GKRPA zostali powołani:

1. Makowski Krzysztof - Przewodniczący GKRPA,

2. Dziedzic-Witczyk Wiesława - Sekretarz GKRPA,

3. Dzikowska Ewa - Członek GKRPA,

4. Masztalerz Andrzej - Członek GKRPA,

5. Skupińska Beata - Członek GKRPA,

6. Walawska Violetta - członek GKRPA,

7. Wódkiewicz Paweł - członek GKRPA,

8. Wrona Andrzej - Członek GKRPA.

Programy profilaktyczne

W miesiącu październiku każdego roku rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Akoholowych na rok następny. Dlatego też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach prosi o składanie propozycji do programu w terminie do końca września każdego roku.

Programy profilaktyczne winny zawierać:

- elementy dotyczące uzależnień takich jak narkotyki, alkohol, przemoc,

- do kogo adresowane są programy,

- ilość dzieci biorących udział w tych programach,

- ilość dorosłych biorących udział w tych programach z uwzględnieniem nauczycieli, pedagogów, rodziców,

- termin realizacji programów,

- dla zajęć sportowych ilość meczy, czy turniejów,

- przewidywane efekty profilaktyczne,

- data zakończenia projektu oraz złożenia sprawozdania z realizacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.