Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny      i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

  • Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
  • Zjawiska przemocy w rodzinie.
  • Problemów pijących nastolatków.
  • Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Do podstawowych zadań konsultanta należy:

  • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
  • Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
  • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
  • Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy   i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

"Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu"

...Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z największych problemów społecznych współczesnej Polski. Można i trzeba przeciwstawiać się mu z całym zdecydowaniem.

Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadza do licznych tragedii. Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodość i poczucie bezpieczeństwa. Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje wiele wypadków i urazów.

Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wolnym od zagrożeń wiązanych z piciem alkoholu, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

Wszyscy rodzice, opiekunowie i wychowawcy mają obowiązek wychowywania dzieci w postawach abstynecji i mają niezbywalne prawo do uzyskiwania wsparcia     i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z picia alkoholu.

Wszyscy dorośli mają obowiązek przeciwdzialania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku zycia, oraz reklamowaniu     

i promocji picia alkoholu...

 

 

Mysłakowice, dnia 31.12.2012 r.

 

 

Podmioty gospodarcze

posiadające zezwolenia

na sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach zwraca się do Państwa - nie tylko jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych - z uprzejmą prośbą o nie sprzedawanie i nie podawanie piwa, wina lub jakichkolwiek napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Aby się o tym przekonać i aby mieć pewność, iż nie popełniacie Państwo przestępstwa, macie prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta (art. 15 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi, że w "przypadku wątpliwości, co do pelnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy".

Znowelizowana, w kwietniu 2001 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałniu alkoholizmowi zaostrzyła jeszcze przepisy w tym zakresie.

Sprzedaż alkoholu nieletnim stała się przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Sąd może równiez - jako dodatkową karę - orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu można naprawde wiele stracić.

Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwage na to, komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby grono odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększało. aby każdy z Państwa miał świadomość, ze sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tyko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

 

 

 

 

 

Z ostatniej chwili

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy u osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Mysłakowice.

Przydatne linki

link - Urząd Gminy Mysłakowice

link - Przychodnia Zdrowia

link - MPIPS

link - ZUS

link - Urząd Skarbowy

Odwiedza nas

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.