Ogłoszenie

Od 01 stycznia 2020 roku wszystkie sprawy związane z profilaktyką alkoholową, Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii załatwiane są w Urzędzie Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5.