Slide background
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mysłakowicach
Aktualności
.
Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Planowane efekty:

1. Usługi opiekuńcze i bytowe dla 2 osób świadczone w placówce całodobowego pobytu – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i usług rehabilitacyjnych.

2. Usługi opiekuńcze dla 5 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w zaspokajaniu co-dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 30 osób w miejscu zamieszkania w następującej formie:
specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.

4. Usługi asystenckie dla 6 osób niepełnosprawnych – wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego. Usługi asystenckie będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby.

Projekt jest skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego – 43 osób zamieszkujących gminę Mysłakowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność lub niepełnosprawność mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób.
Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Aktualności

 • Odwołanie wyjazdu

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach z przykrością informuje, że wyjazd uczestników szkolenia w ramach…

  środa grudzień 01

  7 - licznik

 • Odwołane spotkanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach z przykrością  informuje, że spotkanie  „ Seniorze! Nie daj…

  środa grudzień 01

  8 - licznik

 • Informacja dla mieszkańców.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach informuje, że w ramach wsparcia dla osób przebywających na…

  poniedziałek listopad 29

  11 - licznik

 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mysłakowice - pobierz Zapytanie ofertowe na…

  piątek listopad 26

  22 - licznik

 • Zaproszenie na spotkanie otwarte dla seniorów pn. „Seniorze! Nie daj…

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach zaprasza na spotkanie otwarte dla seniorów, które odbędzie się…

  środa listopad 17

  23 - licznik

 • Wsparcie akcji - Mikołajki

  Do Mieszkańców Gminy Mysłakowice!! Jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach zwracam się do…

  środa listopad 03

  45 - licznik

 • Informacja

  W dniu 12.11.2021r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

  wtorek listopad 02

  28 - licznik

 • Informacja - Dobry Start

  piątek październik 08

  42 - licznik